ข่าวกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ อบต เสม็ดใต้

14 ม.ค. 2558 (อ่าน 1734 )

บริษัท แอคดี จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยการจัดงานในวันนี้ ได้รับความสนุกสนาน สร้างความสุขแก่เด็กที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  สำหรับวัตถุประสงค์ ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขโดยในครั้งนี้ คุณ ธนพัฒน์  ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด ได้นำทีมพนักงานของบริษัทฯ ลงพื้นที่ด้วยตนเอง โดยได้ จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุก กับเกม ต่างๆ เพื่อชิงของรางวัลมากมาย อย่างไรก็ตาม ทาง บริษัท แอคดี จำกัด ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ที่เปิดโอกาส ให้กับทางบริษัท เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ด้วยค่ะ