ข่าวสาร

 • บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  18 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 35EX จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท เอ็มไอคิว ทู ยู จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  16 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เอ็มไอคิว ทู ยู จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 23 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • ซั่งฮวด บักกุ๊ดเต๋ (มาเลเซีย) สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  16 กุมภาพันธ์ 2562 ซั่งฮวด บักกุ๊ดเต๋ (มาเลเซีย) ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • คุณกรองสิริ แซ่เตีย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  16 กุมภาพันธ์ 2562 คุณกรองสิริ แซ่เตีย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่าเครื่องทำลมเย็น

  18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

 • Mr. Saranyoo kumar สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  16 กุมภาพันธ์ 2562 Mr. Saranyoo kumar ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 10 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.วิศวกรรม เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  15 กุมภาพันธ์ 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.วิศวกรรม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 32 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • คุณสุทธิมา ผลชอบ เช่าพัดลมไอน้ำ

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุทธิมา ผลชอบ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • คุณพงศ์พันธุ์ สังวาลย์เงิน สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพงศ์พันธุ์ สังวาลย์เงิน ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • คุณทนงศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณทนงศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/230 Next »