ข่าวกิจกรรม

พุทธสมาคมฉะเชิงเทราจัดพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคลบรมราชาภิเษก

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1810 )

พุทธสมาคมฉะเชิงเทราจัดพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคลบรมราชาภิเษก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 พุทธสมาคมฉะเชิงเทราจัดพิธีแห่เทียนมหามงคลบรมราชาภิเษก ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)