ข่าวกิจกรรม

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร 1-2

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1882 )

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร 1-2article
วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร  1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12  โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์แม่กองบาลีสนามหลวง  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ในพิธี ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา