ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเซนต์หลุยส์-ฉะเชิงเทรา

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 2249 )

วันที่ 5 มิถุนายน2553 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงาน  62  ปี  รักสามัคคี บ่มีกลับกลาย” โรงเรียนเซนต์หลุย์ ฉะเชิงเทรา