ข่าวสาร

 • คุณวิทยา เข็มราช เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  5 มิถุนายน 2562 คุณวิทยา เข็มราช ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจ

 • บริษัท สิทธิพันธุ์ มิกซ์ โฮม จำกัด เช่าแอร์เคลื่อนที่

  4 มิถุนายน 2562 บริษัท สิทธิพันธุ์ มิกซ์ โฮม จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าแอร์เคลื่อนที่ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท ทริปเปิล พี ออร์กาไนเซอร์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  4 มิถุนายน 2562 บริษัท ทริปเปิล พี ออร์กาไนเซอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 25 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษั

 • คุณจริยา ศรีจันทร์ทับ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ แขวนผนัง รุ่น Ice Wall 24

  4 มิถุนายน 2562 คุณจริยา ศรีจันทร์ทับ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ แขวนผนัง รุ่น Ice Wall 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • คุณวัลย์วลี จูเจริญ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  1 มิถุนายน 2562 คุณวัลย์วลี จูเจริญ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  31 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • บริษัท เยลโลแฟคทอรี่ จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  31 พฤษภาคม 2562 บริษัท เยลโลแฟคทอรี่ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • บจก.บ่อวิน อารีน่า เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  31 พฤษภาคม 2562 บจก.บ่อวิน อารีน่า ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • คุณรำแพน ลองกระโทก สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX

  30 พฤษภาคม 2562 คุณรำแพน ลองกระโทก ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เ

 • คุณพลอยพัชชา สุขพันศิลา เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  30 พฤษภาคม 2562 คุณพลอยพัชชา สุขพันศิลา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/251 Next »