ข่าวสาร

 • บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  5 เมษายน 2562 บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • คุณรัชดา ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  5 เมษายน 2562 คุณรัชดา ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 25EX สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว บ

 • คุณกฤติธี จารุพันธ์ เช่าพัดลมไอน้ำ

  5 เมษายน 2562 คุณกฤติธี จารุพันธ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • หจก. ปารย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเตอร์เทรด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  3 เมษายน 2562 หจก. ปารย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเตอร์เทรด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • กองทุนหมู่บ้านหนองแช่แว่น สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  3 เมษายน 2562 กองทุนหมู่บ้านหนองแช่แว่น ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • บริษัท เป่าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  2 เมษายน 2562 บริษัท เป่าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  1 เมษายน 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  1 เมษายน 2562 บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 30 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • บริษัท เอ็ม พี แอดดิชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  1 เมษายน 2562 บริษัท เอ็ม พี แอดดิชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เช่าพัดลมไอน้ำ

  30 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/238 Next »