ข่าวกิจกรรม

วัดโสธรวราราม วรวิหาร จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1841 )

 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10 - 11 - 12  วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น.   ณ   วัดโสธรวราราม  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา