ข่าวกิจกรรม

คุณธนพัฒน์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

14 ม.ค. 2558 (อ่าน 395 )

คุณ ธนพัฒน์  ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาส ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เสียงหัวเราะ เต็มไปด้วยความสุข ของเด็กนักเรียน ในพื้นที่หากไกล เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง เมื่อเราสามารถทำให้เด็กเหล่านี้เกิดภาพเช่นนี้ได้ อย่างน้อย 1 ปี มี สักครั้ง ก็ยังดี คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคดี จำกัด กล่าวแสดงความรู้สึกหลัง เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านนา ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัย กิจกรรมที่เป็นของเด็ก จริงๆ ทางบริษัท แอคดี จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ  วันนี้พวกเราพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ได้นำเกมสันทนาการ มาร่วมกิจกรรมมากมายพร้อมทั้งมอบของรางวัล เครื่องเขียน ขนม ของเล่น และได้มีพิธีการมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 10 ทุน ยิ่งเติมเต็มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทำให้ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างยินดีและมีความสุขไปด้วย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านนาที่ให้โอกาส แก่บริษัทฯ มีส่วนร่วมและเร่งเห็นความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข