ข่าวกิจกรรม

มัสยิดกลางประจำจังหวัฉะเชิงเทราจัดงาน มัสยิดกลางสัมพันธ์

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1846 )

 
มัสยิดกลางประจำจังหวัฉะเชิงเทราจัดงาน มัสยิดกลางสัมพันธ์ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2552 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมถวายพระพรและจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนอีกทั้งเพื่อเป็นการสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน
โดยมีนายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยตัวแทนพณ ฯ จุฬาราชมนตรี ประธาน กล่าวถวายพระพร