ข่าวกิจกรรม

งานแต่งค่ายทหารศรีโสธร

10 ม.ค. 2555 (อ่าน 3230 )

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมาบริษัท แอคดี ได้รับโอกาส ให้บริการ จอโปรเคเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย สำหรับฉาย Presentation งานสวย เวที แสง สี เสียง อลังการ
เช่าโปรเจคเตอร์ เช่าโปรเจคเตอร์ เช่าโปรเจคเตอร์ 
 
เช่าโปรเจคเตอร์ เช่าโปรเจคเตอร์ เช่าโปรเจคเตอร์