ข่าวกิจกรรม

อบต.เสม็ดใต้ จัดงานเหล่าราษฎร์เสม็ดใต้

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1862 )

อบต.เสม็ดใต้ จัดงานเหล่าราษฎร์เสม็ดใต้ สามัคคี ฯ 5 ธันวาคม
องค์บริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้จัดงานเหล่าราษฎร์เสม็ดใต้ สามัคคี หลากหลายความดีทำดีเพื่อพ่อหลวง  ภูมิพลโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมวันพ่อที่ทางอบต.เสม็ดใต้จัดขึ้นมีวัตภุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ์