ข่าวกิจกรรม

วัดสมานรัตนารามจัดพิธี เททองหล่อพระ 5 รูป ระฆัง 9 ใบ

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1947 )

วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา วัดสมานรัตนารามจัดพิธี เททองหล่อพระ 5 รูป ระฆัง 9 ใบ   โดยมีประชาชนจากทั่วสารทิศที่ทราบข่าวการจัดงานต่างเดินทางมาเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้ หลายพัน คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ทางวัดได้จัดสถานที่ประกอบพิธี บริเวณ ลานข้างพระอุโบสถ หลังใหม่ แต่การต้อนรับประชาชนมากมายขนาดนี้ ได้ทางวัดจึงได้เลือกใช้บริการพัดลมไอน้ำ เพื่อช่วยระบายความร้อนและยังเป็นการบริการประชาชนไปอีกทางหนึ่งด้วย ในโอกาสนี้ทางร้านโอเค มีเดีย ต้องขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้า พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส วัดสมานรัตนารามไว้ ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ.