ข่าวกิจกรรม

เสม็ดใต้รวมพลังใจ เทิดไท้ พ่อหลวงภูมิพล

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1893 )

วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ประชาชนชาวตำบลเสม็ดใต้ พร้อมใจร่วมงาน เสม็ดใต้รวมพลังใจ เทิดไท้ พ่อหลวงภูมิพล ที่จัดขึ้นบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้หลังใหม่  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา วันวันที่ 5 ธันวาคม โดยการจัดงานครั้งนี้ นายกิตติพงษ์  สีเหลือง นายกอบต.เสม็ดใต้ ได้จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยจะเห็นได้จากการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดทำวีดีทัศน์ พระราชกรณียกิจ นานับประการของพระองค์ท่าน พร้อมทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงมาปรับใช้ในการบริหารท้องถิ่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสุขภาวะ ที่มุ่งเน้นความเป็นอยู่ของราษฎร  นายกอบต.เสม็ดใต้ยังได้มีผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมาย ซึ่งการจัดงานในโอกาศนี้ยังเป็นการ รวมพลังใจชาวตำบลเสม็ดใต้ให้รวมเป็นหนึ่งเพื่อเทิดไท้พ่อหลวง พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฎิบัติเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาก ..