ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2553

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1896 )

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2553

วันที่ 20-21 พ.ย.53 อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับชมรมเรือยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ ทีมผู้ชนะเลิศในประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพาย ประเภทเรือยาวกลางไม่เกิน 40 ฝีพาย ประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน 30 ฝีพาย และประเภทเรือยาวจิ๋วใหญ่ไม่เกิน 12 ฝีพาย ยังมีการแข่งขันเรือมาด รุ่นเยาวชน ไม่เกิน 12 ฝีพาย ไม่เกิน 9 ฝีพาย และไม่เกิน 9 ฝีพาย อีกด้วย