ข่าวกิจกรรม

งานลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ อบต.สนามจันทร์

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1883 )

งานลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ อบต.สนามจันทร์

        วันที่ 20 พ.ย.2553 อบต.สนามจันทร์จัดงานลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอีกทั้งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 83 พรรษา โดยประธานในพิธีได้แก่นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถวายพระพรพร้อมทั้ง นายวัชระ  เทพศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงาน  ลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย และถือโอกาสจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเดียวกัน ซึ่งการจัดงาน  จัดขึ้นก่อนวันลอยกระทง ในวันที่ 21 พ.ย. โดยนายวัชระ นายกกล่าวว่า จัดครั้งนี้จัดก่อน 1 วันเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงและเปิดโอกาสให้มีการประกวดกระทงสวยงาม และประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ โครงการ 2 อำเภอบ้านโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมได้รับการตอบรับจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยโอกาสนี้ทีมงานโอเค มีเดียก็ได้รับความไว้วางใจใช้บริการโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว 2 ชุด อีกด้วย ขอขอบคุณ ท่านนายกและคณะผู้บริหารในครั้งนี้ด้วยค่ะ