ข่าวกิจกรรม

งานกฐินสามัคคีวัดท่าเรือ จังหวัดปราจีนบุรี

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1911 )

งานกฐินสามัคคีวัดท่าเรือ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2553 ที่วัดท่าเรือ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานทอดกฐินสามัคคี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทีมงานโอเคมีเดีย ก็ได้เดินทางเพื่อไปทำงานที่นี่ด้วยโดยการทำงานของพวกเราก็ได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 3 เครื่อง และติตั้งพัดลมไอน้ำอีก 7 ตัว มาดูความเป็นมาของกฐินสามัคคีกันหน่อย

ในปัจจุบันกฐินราษฎร์ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า กฐินสามัคคี ผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกฐินจะให้ความสำคัญกับการรวบรวม (เรี่ยไร) เงินและสิ่งของเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกฐินมากกว่า เพราะวัดสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ และเนื่องจากการถวายผ้ากฐินเป็นกาลทาน จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่าง ๆ โดยทั่วไปในประเทศไทยสำหรับที่วัดท่าเรือ ตำบลไม้เค็ด ในปีนี้มียอดรวมกฐิน ได้หกแสนกว่าบาท...