ข่าวกิจกรรม

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท เนสกาแฟ ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด - ฉะเชิงเทรา

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 1959 )

บริษัท เนสกาแฟ ควอลิตี้โปรดักท์ส จำกัด - ฉะเชิงเทรา   ต้อนรับคณะกรรมการ ประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONEประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบ ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2553 ระดับประเทศ ในรอบที่ 1 โดยการจัดงานได้มีการรายงานผลสรุปการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แก่ คณะกรรมการผู้เข้าร่วมรับฟัง  โดยครั้งนี้คณะเดินทางนำโดย นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ