ข่าวกิจกรรม

บริษัท เนสกาแฟ ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์สจำกัด - ฉะเชิงเทรา

22 ส.ค. 2554 (อ่าน 2892 )

บริษัท เนสกาแฟ ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด จัดกิจกรรมดี ๆ เป็นระบบการบำรุงรักษาที่จะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    การพยายามเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางของ TPM ในส่วนผลิตอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องให้ทุกฝ่ายนอกเหนือจากส่วนผลิต เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร    เข้ามาร่วมด้วย ทำให้ความหมายของ TPM เปลี่ยนเป็นความหมาย TPM ทั่วทั้งบริษัท    ทีมงานโอเค มีเดีย ได้รับโอกาสจากบริษิทให้ช่วยดูแลการทำความเย็นภายนอกอาคารด้วยการติดตั้งพัดลมไอน้ำ สามารถบรรเทาความร้อนได้ค่ะ