ข่าวกิจกรรม

วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมาน)

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1915 )

ที่วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมาน) โดยพระครูธรรมธร รองเจ้าอาวาส ได้สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ แบบเคลื่อนที่ มีถังเก็บน้ำในตัว จำนวน 2 ตัว ญาติโยมจัดงานต่าง ๆ อาจมีความจำเป็นต้องใช้ แต่ด้วยช่วงนี้ทางวัดได้มีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาพระหลายรุ่นด้วยกัน และที่ประชาชนนิยมในขณะนี้คือ องค์พระพิฆเนศแบบต่าง ๆ เช่น ปางยืน ปางนอน เป็นต้น บริเวณจุดจำหน่ายมีอากาศร้อนมาก จึงนำพัดลมไอน้ำมาใช้บริเวณดังกล่าวได้อีกด้วย