ข่าวกิจกรรม

วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 2024 )

วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2553  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา