ข่าวกิจกรรม

วัดบางกระเจ็ด จัดพิธีเททองหล่อพระ

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1953 )

วัดบางกระเจ็ด จัดพิธีเททองหล่อพระ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง และหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ในจำลอง ณ วัดบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา