ข่าวกิจกรรม

อบต.บางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 2133 )

อบต.บางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณาวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิด " โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตบอล "เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2553 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้  นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิด " โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตบอล "  ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราเคิล ออฟไลฟ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร