ข่าวกิจกรรม

วัดโคกขี้หนอน จัดพิธีเททองหล่อพระ

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1814 )

วัดโคกขี้หนอน จัดพิธีเททองหล่อพระ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย และพระพุทธรูปปางลีลา ณ วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี