ข่าวกิจกรรม

บริษัท กุลธร เคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด ฉะเชิงเทรา

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1925 )

บริษัท กุลธร เคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด ฉะเชิงเทรา

บริษัท กุลธร เคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา บริษัท กุลธร เคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีส่วนราชการภาคต่าง ๆ รวมถึงผู้นำท้องถิ่น  จำนวนกว่า 100 คน  เพื่อให้การเยี่ยมชมการทำงานของโรงงานครั้งนี้ได้แสดงถึงการต้อนรับที่ดีเยี่ยม ทางบริษัท กุลธร เคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด ได้ใช้บริการพัดลมไอน้ำ เพื่อต้อนรับคณะรวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันแบบโต๊ะจีนให้กับผู้เยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ด้วย