ข่าวกิจกรรม

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 666 )

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือ วัดเมือง ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล  ครบ 72 ปี พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในงานจัดให้มีพิธีสวดนพเคราะห์ เสริมดวงชะตา และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร และ นักเรียน การจัดงานครั้งนี้มี พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนประชาชน จำนวนมาก และเพื่อให้ทราบถึงพิธีการ ทางวัดได้จัดให้มีการถ่ายวีดีโอวงจรปิดโดยได้ใช้บริการ ทีมงานโอเค มีเดีย เพื่อติดตั้งโทรทัศน์ 4 จุดบริเวณชั้นล่างของศาลา