ข่าวกิจกรรม

โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปมูลค่าเพิ่ม

21 ส.ค. 2554 (อ่าน 1720 )

โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปมูลค่าเพิ่ม
 จังหวัดฉะเชิงเทราจัดสัมมนา โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปมูลค่าเพิ่มเพื่อแก้ไขราคายางตกต่ำตามมติคณะรัฐมนตรี   ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา โดยการจัดงานครั้งนี้มีกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน